President Niinistö och arbetsminister Ihalainen utmanade arbetsgivarna att erbjuda unga ett arbete

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2013
29.1.2013 

Republikens president Sauli Niinistö stod i dag, tisdagen den 29 januari, tillsammans med arbetsminister Lauri Ihalainen värd för ett arbetsseminarium om samhällsgarantin för unga. Samhällsgarantin trädde i kraft vid ingången av året. Syftet med seminariet är att hitta metoder som representanter för näringslivet kan bidra med för att stödja och stärka genomförandet av samhällsgarantin.

Av de ministrar som har ansvar för samhällsgarantin för unga deltog social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardsson och undervisningsminister Jukka Gustafsson. I seminariet deltog också företrädare för Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Finlands Ungdomssamarbete – Allians, Byggnadsindustrin, Byggnadsförbundet och ett antal företag.

Som diskussionsunderlag på seminariet presenterades konkreta pågående projekt som avser att ta tag i hur unga sysselsätts inom olika branscher. En av de aspekter som fördes fram i anförandena och diskussionen var situationen för unga personer som riskerar att slås ut från arbetsmarknaden för att de inte har slutfört sin utbildning.

"Vi vet att utslagningen kan börja redan i ett mycket tidigt skede. Unga människor befinner sig i kritiska situationer hösten efter grundskolan och när de söker sin första arbetsplats. Samhällsgarantin för unga tar tag i just dessa risksituationer. Jag hoppas att effekterna ska märkas i utslagningsstatistiken om några år", sade Niinistö.

"En viktig förutsättning för att samhällsgarantin för unga ska bli ett framgångsrecept är arbetsgivarnas vilja och förmåga att sysselsätta unga och erbjuda dem en första arbetsplats. Många konkreta metoder fördes fram under seminariet. Statsmakten kan bygga broar och skapa förutsättningar, men arbetet utförs och arbetsplatserna uppstår på annat håll. Jag värdesätter också mycket att olika branscher har satsat på ett konkret förslag och ingått sysselsättningsavtal fackorganisationerna emellan", konstaterade arbetsminister Ihalainen. Han lyfte fram samarbetet mellan alla de ministerier som för statsmaktens del deltar i samhällsgarantin. Ministerierna strävar efter att samarbeta så att olika aktörer, från organisationer till läroinrättningar, ska delta i så stor utsträckning som möjligt.

 

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli