President Niinistö och en grupp europeiska statschefer vädjar om att stoppa klimatkrisen

Förbundspresident Alexander Van der Bellen introducerade initiativen på Arraiolos-gruppens möte för europeiska presidenter i september 2018 i Riga.

Förbundspresident Alexander Van der Bellen introducerade initiativen på Arraiolos-gruppens möte för europeiska presidenter i september 2018 i Riga.

Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltar i ett initiativ offentliggjort i dag den 23 november 2018 av Österrikes förbundspresident Alexander Van der Bellen med ett krav på ambitiösare åtgärder för att stoppa klimatförändringen.

I initiativet deltar statschefer och regeringschefer från sexton europeiska länder. Undertecknarna vädjar till parterna i klimatavtalet från Paris om att inleda gemensamma, beslutsamma och snabba åtgärder för att stoppa den globala klimatkrisen.

Klimatinitiativet har samband med FN:s klimatkonferens som hålls i december i Katowice i Polen och där också president Niinistö deltar. Enligt dem som undertecknat initiativet har konferensen ett särskilt ansvar för att uppnå målen i klimatavtalet från Paris, eftersom man i Katowice ska komma överens om reglerna för att genomföra avtalet.

Initiativet är indelat i femton punkter och enligt det behövs det ytterligare åtgärder för att uppnå målen i Parisavtalet. Enligt undertecknarna till avtalet bär vi ett kollektivt ansvar inför kommande generationer för att göra allt det som står i människans makt för att stoppa klimatförändringen och för att anpassa oss till dess skadeverkningar.

Bland undertecknarna finns förutom Finlands och Österrikes presidenter bland annat Tysklands, Islands, Italiens och Schweiz presidenter, Nederländernas premiärminister och Sveriges statsminister.

President Niinistö deltar i FN:s klimatkonferens i Polen

President Niinistö deltar i FN:s klimatkonferens den 3 december och håller Finlands nationella anförande vid ett möte för stats- och regeringschefer. Målet för klimatkonferensen i Katowice är att komma överens om reglerna för att genomföra klimatavtalet från Paris. Vid konferensen diskuteras även anpassningen till klimatförändringen, finansieringen av klimatåtgärder och kortsiktiga åtgärder för att minska utsläppen.

President Niinistö är ordförande för den finländska delegationen där också bland annat bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen ingår.