President Niinistö och fru Haukio till Gullranda

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 31/2017
5.6.2017

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio flyttar till presidentens sommarresidens Gullranda onsdagen den 7 juni 2017.

Nådendal stad arrangerar traditionsenligt en välkomstceremoni för presidentparet på kajen i båthamnen på onsdag kväll ca kl. 17.50. I samband med ankomsten träffar president Niinistö och fru Haukio allmänheten.

Efter ceremonin välkomnas de av företrädare för staden Nådendal och för Stiftelsen för Nådendals musikfestspel.

Under sommaren arbetar president Niinistö i Gullranda, och där tar han också emot sina gäster. Försommarens största evenemang är Gullrandadiskussionerna den 11–12 juni som president Sauli Niinistö nu för femte gången står värd för. Ytterligare information om diskussionerna www.presidentti.fi/gullranda.

Gullranda på ön Luonnonmaa i Nådendal har varit Republiken Finlands presidents sommarresidens sedan 1922. Avsikten är att parken på Gullranda ska restaureras etappvis under de kommande åren. Planeringen har redan kommit igång och restaureringen inleds hösten 2017.