President Niinistö öppnar sametinget

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 30.3.2012

Republikens president Sauli Niinistö med maka deltar i öppnandet av sametinget i Enare samt i invigningen av samekulturcentret Sajos tisdagen den 3 april 2012.

Presidentparet deltar i den ekumeniska invigningsgudstjänsten i samekyrkan i Enare, varefter president Niinistö öppnar sametinget för valperioden 2012-2015. Efter öppningsceremonierna
invigs samekulturcentret Sajos och man firar en kväll i samekulturens tecken.

Innan öppnandet av sametinget bekantar sig President Niinistö med maka med det samiska museet och naturcentret Siida. I samemuseets Kammi ordnas också ett diskussionstillfälle om de arktiska områdenas möjligheter. Under tillfället diskuterar man hållbar utveckling för de arktiska områdena samt möjligheterna för Finland och finska aktörer att aktivt delta i utvecklingen av områdena. I diskussionstillfället deltar bland annat representanter för det lokala näringslivet, lokal- och regionalstyrelsen, forskningsinstitut samt sametinget.