President Niinistö på arbetsbesök till Tyskland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 31/2021
15.11.2021

Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett arbetsbesök i Tyskland den 21–23 november 2021.

President Niinistö träffar Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier i Berlin måndagen den 22 november. Presidenterna för ett officiellt samtal i slottet Bellevue. Efter det enskilda bilaterala mötet och en arbetslunch fortsätter presidenterna diskussionen tillsammans med finländska och tyska experter om Helsingforsandan.

På måndag eftermiddag är president Niinistö huvudtalare vid ett seminarium som ordnas av Körber-stiftelsen. I seminariet deltar också förbundspresident Steinmeier och generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Helga Schmid. Temat för seminariet är Helsingforsandan i en tid av stormaktskamp (”International Dialogue Revisited: The Spirit of Helsinki in an Age of Great-Power Competition”).

Tisdagen den 23 november håller president Niinistö ett tal vid Humboldtuniversitetet i Berlin om behovet av ett starkare Europa i en hårdare värld (”The case for a Stronger Europe in a Harder World”). Efter talet diskuterar presidenten temat med studerandena.