President Niinistö på officiellt besök till Japan

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 7/2016
1.3.2016

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlägger ett officiellt besök i Japan den 7–11 mars 2016.

President Niinistö för officiella diskussioner med Japans premiärminister Shinzo Abe i Tokyo. I programmet ingår också andra möten med Japans politiska ledning och företrädare för näringslivet samt ett besök i Kyoto.

I besöket deltar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och en delegation med företagsledare där företrädare för skogsindustrin, energi-, IKT- och infrastruktursektorn samt för Finlands arktiska kunnande ingår. Under besöket ordnas ett seminarium om Finlands och Japans ekonomiska relationer och om ett strategiskt partnerskap.