President Niinistö på säkerhetskonferens i München

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2016
8.2.2016

Republikens president Sauli Niinistö deltar i den internationella säkerhetskonferensen i München den 12–14 februari 2016. Teman för konferensen i år är kriget i Syrien, terrorism, flyktingkrisen och säkerhetsläget i Europa.

President Niinistö deltar bl.a. i en debatt på hög nivå som behandlar den internationella säkerhetspolitikens utmaningar. I panelen deltar också Ukrainas, Litauens och Polens presidenter samt Europaparlamentets talman. Under konferensen har president Niinistö också bilaterala möten.

Säkerhetskonferensen i München har arrangerats sedan 1963, och den är ett oberoende forum som strävar efter att främja konfliktlösning, internationellt samarbete och dialog som svar på säkerhetshot. I konferensen deltar cirka 400 utrikes- och säkerhetspolitiska aktörer, bland dem cirka 20 stats- och regeringschefer och 60 ministrar. Bland deltagarna finns bl.a. Förenta staternas utrikesminister John Kerry och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev.

Wolfgang Ischinger, ordförande för säkerhetskonferensen i München, deltog i Gullranda-diskussionerna 2015 och var en av huvudtalarna vid den utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionen som president Niinistö stod värd för.