President Niinistö på säkerhetskonferens i München

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 6/2015
3.2.2015

Republikens president Sauli Niinistö deltar i en säkerhetskonferens i München den 6–8 februari 2015. Temat för den årliga konferensen är den internationella ordningen i upplösning. Konferensen tar i synnerhet upp krisen i Ukraina och dess verkningar på den europeiska säkerhet, situationen i Mellanöstern och kampen mot terrorism. President Niinistö deltar i München i en debatt på hög nivå med konflikten i Ukraina och Europas säkerhet som tema. I programmet ingår också bilaterala möten.

Säkerhetskonferensen i München har arrangerats sedan 1963, och den är ett oberoende forum som strävar efter att främja konfliktlösning, internationellt samarbete och dialog som svar på säkerhetshot. I konferensen deltar cirka 400 utrikes- och säkerhetspolitiska aktörer, bland dem cirka 20 stats- och regeringschefer och 60 ministrar. Bland deltagarna finns bl.a. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Förenta staternas utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.