President Niinistö på statsbesök till Lettland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 41/2013
28.8.2013

Republikens president Sauli Niinistö med maka avlägger statsbesök i Lettland den 9–11 september 2013. President Niinistö för diskussioner med Lettlands president Andris Bērziņš. Därtill ingår i programmet möten med premiärminister Valdis Dombrovskis och parlamentets talman Solvita Āboltiņa.

Vid diskussionerna behandlas de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland, det östliga partnerskapet, aktuella säkerhetspolitiska frågor samt situationen inom euroområdet; Lettland avser ansluta sig till euron i början av år 2014. Under mötet avser man också behandla regionala frågor, så som trafik, energi och samarbetet inom Östersjöområdet.

Näringsminister Jan Vapaavuori och en delegation med företagsledare ingår i presidentens följe. I samband med besöket ordnas ett diskussionstillfälle på hög nivå om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Lettland.

I det separata programmet för republikens presidents maka Jenni Haukio ingår bland annat att besöka kulturella platser och att träffa representanter för Lettlands kulturliv.

Under statsbesökets andra dag besöker presidentparet Jelgava. På programmet står bland annat invigningen av Fortums kraftverk och ett besök på universitetet.
President Niinistö på statsbesök till Lettland