President Niinistö presenterade åtagandena i Finlands jämställdhetsprogram i New York

Republikens presidents kansli
Meddelande 37/2012

Måndagen den 24 september deltog republikens president Sauli Niinistö i New York i lanseringen av ”Equal Futures Partnership”, som inrättas på Förenta staternas initiativ. Initiativet har som syfte att förbättra kvinnors och flickors mänskliga rättigheter genom att öka deras möjligheter att delta i politisk verksamhet och till medborgarinflytande samt att främja deras ekonomiska delaktighet i de länder som deltar i initiativet.

Vid evenemanget, som hade Förenta staternas utrikesminister Hillary Rodham Clinton som värd, presenterade president Niinistö de nya konkreta nationella åtagandena i regeringens jämställdhetsprogram, som inbegriper tre teman.

Finland förbinder sig att främja jämställdheten mellan könen inom stärkandet av demokratin och medborgarinflytandet samt inom integreringspolitiken. "Invandrarkvinnornas behov och ställning bör beaktas i integrationspolitiken", sade president Niinistö i sitt tal.

Finland förbinder sig också att integrera könsperspektivet i den ekonomiska politiken. För det tredje förbinder sig Finland att främja jämställdheten mellan könen inom utbildning och forskning genom att utarbeta ett åtgärdsprogram för utbildningsmässig jämställdhet.

Även om så gott som alla FN:s medlemsländer har förbundit sig att främja jämställdheten mellan könen genom avtal är jämställdhet fortfarande ett avlägset mål i många länder. I internationell jämförelse hör Finland till den lilla grupp länder där jämställdheten har framskridit långt.

Grundande medlemmar av initiativet Equal Futures Partnership är utöver Finland och Förenta staterna Australien, Bangladesh, Benin, Danmark, Indonesien, Jordanien, Nederländerna, Peru, Senegal, Tunisien och EU.