President Niinistö till Bryssel för möten om EU och Nato

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 55/2016
28.10.2016

Republikens president Sauli Niinistö reser till Bryssel i Belgien den 9–10 november. Presidenten ska i Bryssel träffa bland andra Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Europaparlamentets talman Martin Schulz och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. 

Med generalsekreterare Stoltenberg ska president Niinistö bland annat diskutera säkerheten i Europa, utvecklingsutsikterna för Finlands partnerskap med Nato och säkerheten i Östersjöområdet. Med talman Schulz och ordförande Tusk ska presidenten fortsätta den säkerhetspolitiska diskussionen om Europeiska unionen.

President Niinistö träffade både ordförande Tusk och talman Schulz vid sitt förra besök i Bryssel i januari 2015.