President Niinistö till Ijo, Sodankylä och Enare

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 4/2020
27.2.2020

Republikens president Sauli Niinistö besöker Norra Österbotten och Lappland den 5–6 mars 2020.

Resan börjar torsdagen den 5 mars i Ijo, där president Niinistö träffar representanter för kommunen och lokala skolelever. I diskussionerna behandlas bland annat aktuella frågor i Ijo och kommunens klimatarbete, som också fått internationellt erkännande. Dessutom träffar president Niinistö kommuninvånare kl. 10.30 i det nya idrottscentret i Ijo.

Från Ijo reser president Niinistö vidare till Sodankylä. I programmet ingår ett besök på Sodankylä rymdcampus i Tähtelä där president Niinistö bekantar sig med Sodankylä geofysiska observatorium, Meteorologiska institutets arktiska rymdcenter och träffar representanter för Sodankylä kommun. På eftermiddagen deltar president Niinistö i invigningen av välfärdscentret Sopukka, Finlands första social- och hälsocentral byggd enligt livscykelmodellen, och träffar kommuninvånare på gården utanför Sopukka kl. 15.30.

Fredagen den 6 mars besöker president Niinistö Lemmenjoki i Enare, där han träffar representanter för sametinget, skolternas byastämma och företrädare för Enare kommun och diskuterar aktuella frågor med dem. President Niinistö bekantar sig också med samekulturen och renskötseln på Paltto gård och i terrängen.