President Niinistö till Joensuu

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2014
20.2.2014

President Niinistö besöker Joensuu tisdagen den 25 februari.

Besöket inleds med att president Niinistö träffar representanter för Joensuu stad och informeras om aktuella ärenden i regionen. Efter besöket i stadshuset besöker president Niinistö grundskolan Lyseon peruskoulu, där elever i årskurs 7–9 får ställa frågor till presidenten. På eftermiddagen bekantar sig president Niinistö med Valios fabrik i Joensuu samt den botaniska trädgården Botania.

Som avslutning på dagen talar president Niinistö och träffar stadsbor på Joensuu torg från och med kl. 16.30.