President Niinistö till Litauens 100-årsjubileum och säkerhetskonferensen i München

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 2/2018
13.2.2018

Republikens president Sauli Niinistö deltar fredagen den 16 februari 2018 i Vilnius i 100-årsjubileet av återupprättandet av Litauen som en självständig stat. I festen deltar också bland annat Estlands, Lettlands, Tysklands och Islands presidenter samt företrädare för det danska och svenska kungahuset. Litauens president Dalia Grybauskaitė tar emot gästerna på Presidentpalatset där de baltiska ländernas flaggor hissas ländernas 100-årsjubileum till ära. Efter ceremonin förflyttar sig gästerna till en festgudstjänst i Vilnius domkyrka. Besöket avslutas med en gemensam lunch på storhertigens palats.

Arktiska regionen på agendan på säkerhetskonferensen i München

Från Vilnius fortsätter president Niinistö till den internationella säkerhetskonferensen i München som äger rum den 16–18 februari 2018. I år är temat för konferensen Europeiska unionens roll som en global aktör och unionens relation till Ryssland och Förenta staterna. Fokus ligger också på konflikterna i Mellanöstern, den politiska utvecklingen i Sahelbältet söder om Sahara samt vapenkontrollen.

Under konferensen deltar president Niinistö bland annat på lördag i en paneldiskussion om säkerheten i den arktiska regionen. President Niinistö håller inledningsanförandet vid paneldiskussionen. Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet.

I samband med konferensen har president Niinistö även bilaterala möten med bland annat Ukrainas president Petro Porosjenko.

Säkerhetskonferensen i München ordnas sedan 1963 och samlar inemot 500 inflytelserika personer inom utrikes- och säkerhetspolitik från olika håll i världen.

Ytterligare information: