President Niinistö till Natos toppmöte i Vilnius

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 24/2023
7.7.2023

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Natos toppmöte i Vilnius den 11–12 juli 2023.

Toppmötets huvudteman är Natos avskräckning och försvar, medlemsländernas åtaganden om försvarsinvesteringar, stödet till Ukraina, utvecklingen av relationerna mellan Ukraina och Nato och samarbetet mellan Nato och dess partnerländer. För Finland är det viktigt att Sverige utan dröjsmål kan bli medlem i Nato.

På programmet står möten mellan stats- och regeringscheferna i Nordatlantiska rådet, en middag tisdagen den 11 juli och Nato–Ukraina-rådets möte onsdagen den 12 juli. President Niinistö kommer också att ha flera bilaterala möten under toppmötet.

I den delegation som leds av president Niinistö ingår utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen. I samband med toppmötet kommer Nordatlantiska rådet att hålla informella möten i utrikesminister- och försvarsministersessioner.

För Finland är toppmötet i Vilnius det första som medlem i Nato. När Finland var partnerland ledde president Niinistö den finländska delegationen vid Natos toppmöten, däribland det föregående mötet i Madrid i juni 2022, en videokonferens i februari 2022 samt möten i Bryssel 2018, i Warszawa 2016, i Wales 2014 och i Chicago 2012.