President Niinistö till toppmöte om kärnsäkerhet i Washington

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 13/2016
23.3.2016

Republikens president Sauli Niinistö deltar i ett internationellt toppmöte om kärnsäkerhet som hålls i Washington 31 mars–1 april. USA:s president Barack Obama är värd för mötet.

Toppmötets syfte är att stärka det internationella samarbetet i kampen mot nukleär terrorism. Vid mötet behandlas både nationella åtgärder och de internationella organisationernas och avtalens roll när det gäller att förbättra kärnsäkerheten. Representanter från över 50 länder och internationella organisationer deltar i mötet.

Det möte som hålls nästa vecka avslutar en serie av toppmöten, som inleddes i Washington 2010 på initiativ av president Obama. Det har även hållits toppmöten om kärnsäkerhet i Soul 2012 och i Haag 2014. Finland har deltagit i processen från det att den inleddes.

I programmet för toppmötet ingår förutom arbetssessioner och diskussioner en middag i Vita huset, där president Obama är värd. I president Niinistös program ingår dessutom bilaterala möten och diskussioner med amerikanska forskare och representaner för tankesmedjor.

President Niinistö kommer att besöka Washington också i maj, då han avlägger ett officiellt besök i USA tillsammans med andra nordiska ledare.