President Niinistö till Washington denna vecka

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 23/2016
9.5.2016

Republikens president Sauli Niinistö med maka reser till Washington i slutet av veckan på inbjudan av president Barack Obama. President Niinistö avlägger ett officiellt besök i Vita huset tillsammans med andra nordiska ledare.

Besöksprogrammet inleds fredag morgon den 13 maj på gården till Vita huset där det ordnas en officiell mottagningsceremoni. I samband med ceremonierna håller president Niinistö ett kort anförande.

Toppmötet mellan stats- och regeringscheferna hålls i Vita huset under förmiddagen. På mötesagendan står de nordiska ländernas och Förenta staternas samarbete bl.a. inom kampen mot terrorism och våldsamma extremiströrelser, angående kärnsäkerhet och arktiska frågor. Samtalen omfattar också säkerheten i Europa, handelsrelationerna, migrationen och flyktingkrisen.

Efter samtalen bjuder Förenta staternas utrikesminister John Kerry stats- och regeringscheferna på lunch i utrikesministeriet. Som avslutning på fredagens program bjuder president Obama och hans maka Michelle Obama på officiell festmiddag i Vita huset.

Lördag morgon nedlägger president Niinistö en krans på den okände soldatens grav på militärkyrkogården i Arlington.

Från de övriga nordiska länderna deltar statsministrarna i toppmötet. Med stats- och regeringscheferna reser också utrikesministrarna till Washington. Under besöket sammanträffar utrikesministrarna separat med Förenta staternas utrikesminister John Kerry. Till president Niinistös delegation hör utrikesminister Timo Soini.

Republikens presidents maka Jenni Haukio och statsministrarnas makar deltar i besöket. Besöket innefattar ett separat program för makarna under Michelle Obamas ledning. I programmet ingår bl.a. ett besök i Renwickgalleriet som förevisar amerikansk konst och amerikanskt hantverk.