President Niinistö träffade Mexikos president

Bild: Mexikos presidents kansli

Bild: Mexikos presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 28/2015
26.5.2015

Republikens president Sauli Niinistö träffade Mexikos president Enrique Peña Nieto under sitt statsbesök i Mexiko måndagen den 25 maj. Presidenterna diskuterade utvecklingen av ländernas inbördes relationer och det ekonomiska samarbetet.

”Finland och Mexiko har en lång historia av gott samarbete, vilket vi värderar högt. Vi har en likartad syn på många frågor och samarbetar inom flera internationella forum, såsom FN och förhandlingarna om klimatförändringen”, sade president Niinistö vid den presskonferens som hölls efter diskussionerna.

”Mexiko hör till Latinamerikas mest intressanta investeringsmål, och de pågående stora reformerna ökar dragningskraften ytterligare. Redan nu finns det ett stort antal finländska företag i landet, bl.a. inom IKT-, energi- och cleantech-branschen”, sade president Niinistö och önskade samtidigt mexikanska företag välkomna att investera i Finland.

President Peña Nieto lyfte fram Finlands särskilda kunnande inom utbildning och skogssektorn samt samarbetet inom innovationsbranschen. Under besöket undertecknades samarbetsavtal mellan universitet och exportorganisationer bl.a. inom dessa områden.

Vid diskussionerna behandlades dessutom regionala och internationella frågor. President Niinistö konstaterade att Mexikos internationella roll och inflytande håller på att tillta. ”Landet håller på att växa in i rollen som medlare. I dag behöver vi länder som bryr sig – också om varandra” – sade president Niinistö.

Vid presidenternas diskussioner behandlades också Mexikos rättsstatsutveckling samt fallet med människorättsaktivisten Jyri Jaakkola, som dödades år 2010.

President Niinistö framförde en inbjudan till president Peña Nieto att besöka Finland.

Statsbesökets program fortsätter på tisdagen, då president Niinistö besöker Mexikos senat och träffar andra representanter för statsledningen. Under besöket ordnas också företagsmöten samt ett seminarium om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Mexiko. Inom ramen för programmet bekantar sig presidenten också med Mexikos kultur och historia.

Finländskt kunnande intresserar

I statsbesöket deltar en delegation med företagsledare, där företrädare för företag inom bl.a. energi-, cleantech- och IKT-branschen ingår. Dessutom deltar företrädare för vetenskaps- och forskningsinstitut i besöket.

I Mexiko pågår omfattande investeringar i infrastruktur samt reformer inom energi- och telekommunikationsbranschen och undervisningsområdet, vilka har öppnat nya marknader även för utländska företag. Finlands export till Mexiko har tredubblats på några år, och det finns fortfarande en betydande tillväxtpotential. För närvarande verkar drygt 30 finländska företag i landet. I Mexiko finns det intresse t.ex. för finländskt kunnande i miljö-, vatten- och avfallsfrågor.

Det senaste statsbesöket från Finland till Mexiko gjordes av president Ahtisaari 1999.

President Niinistö återvänder till Finland den 28 maj.

Bilder

Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015.  Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök i Mexiko den 23.-27 maj 2015. Copyright © Republikens presidents kansli