President Niinistö träffade ordförandena för de partier som valts till riksdagen

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli


Republikens presidents kansli

Pressmeddelande 4/2023
2.2.2023

Republikens president Sauli Niinistö träffade ordförandena för de partier som valts till riksdagen torsdagen den 2 februari 2023 på Talludden.

Tema för mötet var beslutsfattandet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor under den kommande våren. Ett annat tema var framstegen i Finlands Natomedlemskapsprocess.

Fokus låg på tiden med en expeditionsministär efter riksdagsvalet, då det under rådande omständigheter kan uppstå behov av snabba beslut. Här kan riksdagens medverkan bli aktuell, åtminstone via utskotten. När de centrala utskotten tillsätts omedelbart efter valet måste man ta hänsyn till att ledamöterna i dessa utskott kommer att spela en nyckelroll i utformningen av parlamentariska ståndpunkter.

Vid mötet diskuterades även riksdagens beredskap att sammanträda under valpausen. Presidenten redogjorde för läget i Natomedlemskapsprocessen och de täta kontakterna och samtalen under den senaste tiden.

I mötet deltog partiledarna Sanna Marin, Petteri Orpo, Annika Saarikko, Anna-Maja Henriksson, Riikka Purra, Maria Ohisalo, Li Andersson, Sari Essayah och Harry Harkimo.

President Niinistö träffade partiledarna senast i november 2022.