President Niinistö träffade ordförandena för partierna i riksdagen

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 4/2022
21.2.2022

Måndagen den 21 februari 2022 träffade republikens president Sauli Niinistö åter ordförandena för de partier som valts till riksdagen.

I sitt anförande berättade president Niinistö om sin uppfattning om det rådande internationella politiska konfliktläget, om de krav som Ukraina och Ryssland har fört fram samt om olika möjligheter att lösa situationen. Republikens president redogjorde också för sin åsikt om den säkerhetspolitiska debatten i Finland och attityderna till Nato i samband med den.

President Niinistö betonade särskilt vikten av att på bred front stärka samhällets krisberedskap. Ny teknik som artificiell intelligens och kvantteknik skapar också nya typer av asymmetriska hot. De, liksom ett mer övergripande hybridhot, kräver ett nytt grepp om säkerheten och skyddet av den kritiska infrastrukturen. Även av denna orsak är det viktigt att det finländska informationssamhället förblir internationellt konkurrenskraftigt.

Efter inledningsanförandet fördes en öppen och konstruktiv diskussion om ovan nämnda teman.

I mötet deltog partiledarna Sanna Marin, Petteri Orpo, Annika Saarikko, Anna-Maja Henriksson och Harry Harkimo samt som representanter för sina respektive partier riksdagsgruppens ordförande Ville Tavio, Jussi Saramo, Atte Harjanne och vice ordförande Peter Östman.