President Niinistö träffar Förenta staternas president i Stockholm

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 39/2013
15.8.2013

Republikens president Sauli Niinistö träffar Förenta staternas president Barack Obama tillsammans med ledare från de nordiska länderna i Stockholm den 4 september 2013. Syftet med den arbetsmiddag som Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt är värd för är att stärka partnerskapet mellan Förenta staterna och de nordiska länderna inför utmaningarna i framtiden. Vid diskussionen behandlas bl.a. det utrikespolitiska samarbetet, främjandet av den globala ekonomiska tillväxten och utvecklingen samt ren energi och bekämpning av klimatförändringen.