President Niinistö träffar företrädare för riksdagens presidium, utskottsordförandena och ledningen för de partier som valts till riksdagen

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 11/2022
8.3.2022

Republikens president Sauli Niinistö träffar företrädare för riksdagens presidium, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet samt ledare för de partier som valts till riksdagen torsdagen den 10 mars 2022.

Tema för mötet är Rysslands krigshandlingar i Ukraina och det rådande säkerhetslägets inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt de fortsatta åtgärder som detta kräver.

Mötet är en uppföljning på det distansmöte som hölls onsdagen den 2 mars.