President Niinistö vid toppmötet om kärnsäkerhet: ”För en gångs skull har det internationella samfundet agerat proaktivt”

President Niinistö och USA:s president Barack Obama i Vita huset före middag vid toppmöte om kärnsäkerhet. Foto: The White House

President Niinistö och USA:s president Barack Obama i Vita huset före middag vid toppmöte om kärnsäkerhet. Foto: Official White House Photo by Chuck Kennedy

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 14/2016
1.4.2016

Republikens president Sauli Niinistö deltog i ett internationellt toppmöte om kärnsäkerhet som hölls i Washington 31 mars–1 april 2016. USA:s president Barack Obama var värd för mötet.

Toppmötets syfte var att stärka det internationella samarbetet i kampen mot nukleär terrorism. Vid mötet behandlades både nationella åtgärder och de internationella organisationernas och avtalens roll när det gäller att förbättra kärnsäkerheten. Representanter från över 50 länder och internationella organisationer deltog i mötet.

Finland betonade särskilt vikten av informationsutbyte. Enligt presidenten är utbyte av information och underrättelser av största vikt i bekämpningen av nukleär terrorism. ”Ingen kan ensam hålla sig underrättad om situationen i sin helhet. Det är ytterst viktigt att man inhämtar information,” betonade president Niinistö. Vikten av informationsutbyte betonades också i den kommuniké som utfärdades efter mötet.

Finland tog ett initiativ som syftar till att förbättra ländernas förmåga att upptäcka stulna kärnämnen eller andra radioaktiva ämnen till exempel i samband med gränskontroller. Dessutom underströk Finland betydelsen av säkerhet vid kärnavfallshantering. Finland är en föregångare inom hanteringen av kärnavfall.

President Niinistö deltog i diskussionerna vid sammanträdena och höll det inledande anförandet inför den krisscenarieövning som avslutade toppmötet.

Mötet var det sista i en serie av toppmöten som inleddes i Washington 2010 på initiativ av president Obama. Det har även hållits toppmöten i Soul 2012 och i Haag 2014. Finland har bjudits in till mötena från första början.

President Niinistö tackade president Obama för initiativet och sade att det var banbrytande. ”För en gångs skull har det internationella samfundet gått in för att analysera potentiella riskfaktorer på förhand. Vanligen börjar man fundera över vad som kunde göras först efter att någonting redan har hänt”, sade president Niinistö.

Toppmötet i Washington inleddes på torsdag kväll med en arbetsmiddag i Vita huset, där president Obama var värd. I president Niinistös program ingick också bilaterala möten och diskussioner med representanter för amerikanska forskningsinstitut och experter inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Vid mötet behandlades både nationella åtgärder och de internationella organisationernas och avtalens roll när det gäller att förbättra kärnsäkerheten. Foto: Republikens presidents kansli.

Vid mötet behandlades både nationella åtgärder och de internationella organisationernas och avtalens roll när det gäller att förbättra kärnsäkerheten. Foto: Republikens presidents kansli.

President Niinistö i toppmötet om kärnsäkerhet i Washington den 1.4.2016. Foto: Nuclear Security Summit 2016

President Niinistö i toppmötet om kärnsäkerhet i Washington den 1.4.2016. Foto: Nuclear Security Summit 2016

President Niinistö träffade USA:n biträdande utrikesminister Victoria Nuland i Washington. Foto: Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade USA:n biträdande utrikesminister Victoria Nuland i Washington. Foto: Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade amerikanska forskare och representaner för tankesmedjor i Washington: William Burns av Carnegie Endowmnet for International Peace, Michèle Flournoy av Center for a New American Security och Strobe Tallbot av Brookings-institut. Foto: Republikens presidents kansli.

President Niinistö träffade amerikanska forskare och representaner för tankesmedjor i Washington: William Burns av Carnegie Endowment for International Peace, Michèle Flournoy av Center for a New American Security och Strobe Tallbot av Brookings-institut. Foto: Republikens presidents kansli.