President Niinistös besök i Tammerfors har ställts in

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 2/2024
5.1.2024

Republikens president Sauli Niinistös besök i Tammerfors i morgon den 6 januari har ställts in på grund av att president Niinistö är förkyld.

Besöket senareläggs till en lämplig tidpunkt.