President Niinistös utlåtande med anledning av frigivningen av de i Jemen kidnappade finländarna

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 26/2013
9.5.2013

Jag är både nöjd och lättad över att de två finländarna som kidnappades i Jemen i december nu har frigetts.

De finländska myndigheterna arbetade från första stund målmedvetet för de kidnappades frigivning. Ett gott internationellt samarbete på många nivåer hjälpte att lösa situationen.

Jag vill också speciellt lyfta fram det sätt på vilket de finländska medierna behandlade saken. Oberoende av en hård press ställde de, de kidnappades säkerhet främst. Jag uppskattar detta väldigt mycket.

Jag önskar de kidnappade och deras närmaste krafter att återhämta sig efter den långa och tunga prövningen.

Sauli Niinistö
Republikens president