President Niinistös uttalande om mötet mellan Förenta staternas och Rysslands presidenter i Helsingfors

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 25/2018
28.6.2018

Rysslands president Vladimir Putin och Förenta staternas president Donald Trump planerar att mötas i Helsingfors måndagen den 16 juli.

Förra veckan mottog jag, från hög tjänstemannanivå, Rysslands och Förenta staternas preliminära gemensamma förfrågan om möjligheten att ordna mötet i Helsingfors.

Finland har konsekvent understött dialog i internationella relationer. Under det gångna året har vi bland annat stått värdar för möten mellan Rysslands och Förenta staternas vice utrikesministrar och försvarschefer. Att presidenterna möts i Finland är en naturlig följd av detta och tar dialogen till den högsta nivån.

Vad presidenterna Trump och Putin kommer att diskutera preciseras under de kommande två veckorna, men på dagordningen står högst sannolikt det övergripande internationella läget och förhoppningsvis frågor om vapenkontroll och nedrustning. Också ett litet steg i riktning mot att spänningarna lindras är i allas intresse.

Utöver dessa ämnen har jag för avsikt att i mina egna diskussioner med presidenterna ta upp vår oro över det spända läget kring Östersjön och våra mål gällande Arktis, i synnerhet bekämpningen av sotutsläpp.