President Niinistös vecka i FN:s generalförsamling startade med ett möte med FN:s generalsekreterare

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 36/2012
23.9.2012

Republikens president Sauli Niinistö träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i New York söndagen den 23 september 2012. Presidenten och generalsekreteraren diskuterade Finlands strävan att bli invald som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet, fredsförmedling och läget i Syrien.

Enligt president Niinistö kommer Finland i säkerhetsrådet att prioritera främjandet av fredsmäkling och genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1325. Resolutionen syftar till att stärka kvinnornas roll i förebyggandet av konflikter och konfliktlösning.

Generalsekreterare Ban tackade Finland för vårt aktiva arbete för att stärka kvinnornas ställning. Den 24 september står Finland tillsammans med Sydafrika och organisationen UN Women värd för ett anslutande evenemang på hög nivå med temat kvinnors tillgång till rättssäkerhet.

Generalsekreterare Ban berömde Finland för vårt aktiva arbete i utvecklandet av fredsmäkling. Generalsekreteraren betonade den roll fredsmäkling har särskilt i konfliktförebyggande diplomati.

President Niinistö och generalsekreterare Ban diskuterade även läget i Syrien. Båda anser att det är viktigt att hela det internationella samfundet och särskilt FN:s säkerhetsråd agerar enigt för att lösa krisen. President Niinistö gav sitt fulla stöd för generalsekreterare Bans särskilda sändebud till Syrien Lakhar Brahimis arbete.

President Niinistö deltar i öppningsveckan för Förenta Nationernas 67:e generalförsamling i New York och är ordförande för Finlands delegation. President Niinistö håller Finlands nationella anförande inför generalförsamlingen tisdagen den 25 september.
 

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli