Presidenterna i Polen: Den ekonomiska krisen i Europa är också en kris för demokratin

Copyright © Office of the President of the Republic of FinlandPresidenternas gemensamma presskonferens i Kraków den 9 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 53/2013
9.10.2013

De europeiska presidenternas s.k. Arraiolos-grupp avslutade i dag sitt två dagar långa möte i Kraków i Polen. Vid diskussionerna behandlades den ekonomiska krisen i Europa, de transatlantiska relationernas framtid och EU:s östliga dimension.

I fråga om den ekonomiska krisen i Europa konstaterade presidenterna att det viktigaste när det gäller att lösa krisen är att återställa förtroendet. Republikens president Sauli Niinistö påpekade att ekonomisk tillväxt kräver beslutsamhet inte bara på politisk nivå utan även bland medborgarna. "Politikerna måste kunna sporra människorna. Tillväxt kan endast nås genom innovativa människor som respekterar arbete", sade president Niinistö.

Europeiska värderingar och respekten för dem togs också upp i diskussionerna om EU:s östliga partnerskap. Toppmötet nästa månad ska behandla undertecknandet av Ukrainas associeringsavtal. Enligt president Niinistö är det viktigt att Ukraina uppfyller de krav som EU ställt innan avtalet kan undertecknas. "Grannrelationer är viktiga för EU, men vi måste respektera våra egna värderingar också i fråga om associeringsförhandlingarna. Det vore en ytterst dålig signal att agera på ett annat sätt", betonade Niinistö.

Även situationen vid Medelhavet och tragedin på ön Lampedusa togs upp vid diskussionerna. Flera presidenter framhävde att det pris som flyktingarna betalar mänskligt sett är för stort och att man tillsammans borde hitta en lösning på problemet. President Niinistö instämde i kravet på att hitta en lösning, och tillade att instabiliteten inom Medelhavsområdet också oroar Europa.

I diskussionerna om de transatlantiska relationerna låg huvudbetoningen på frihandelsavtalet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen. Förhandlingarna har inte slutförts, men den gemensamma synen var att de bör fortsätta. Avtalets genomförande skulle vara ytterst fördelaktigt för båda parter.

Arraiolos-gruppens möte arrangerades i slottet Wawel i Kraków den 8–9 oktober 2013. Polens president Bronisław Komorowski var värd för mötet. I mötet deltog även Bulgariens, Italiens, Lettlands, Portugals, Tysklands och Estlands presidenter.

I samband med mötet hade president Niinistö bilaterala möten med Polens president Bronisław Komorowski, Italiens president Giorgio Napolitano samt Estlands president Toomas Hendrik Ilves. Diskussionerna med Polens president fokuserade på EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och samarbetet inom Östersjöområdet.

Arraiolos-gruppen, som består av de europeiska ländernas presidenter, har sedan 2003 samlats till inofficiella möten för att diskutera aktuella frågor i Europa och hela världen. Det första mötet ordnades i Portugal, i Arraiolos, som gett gruppen dess namn.

Copyright © Office of the President of the Republic of FinlandFrån vänster: president Sauli Niinistö och Bulgariens president Rosen Plevneliev diskuterar. Framme: Tysklands förbundspresident Joachim Gauck, Italiens president Giorgio Napolitano och Polens president, mötets värd Bronisław Komorowski. Copyright © Republikens presidents kansli