Presidenterna Niinistö och Putin i Moskva: Trafiken i Salla och Raja-Jooseppi begränsas

Republikens president Sauli Niinistö träffar Rysslands president Vladimir Putin i Moskva den 22 mars 2016.

Republikens president Sauli Niinistö träffade Rysslands president Vladimir Putin i Moskva den 22 mars 2016.

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 12/2016
22.3.2016

Republikens president Sauli Niinistö träffade Rysslands president Vladimir Putin i Moskva tisdagen den 22 mars. 
 
Båda presidenterna uttryckte sin tillfredsställelse över att situationen vid gränsen mellan Finland och Ryssland har normaliserats. I diskussionerna konstaterades att de åtgärder som Finland och Ryssland har enats om för att förebygga olaglig inresa framskrider. 
 
Finland och Ryssland har kommit överens om att trafiken vid gränsövergångarna vid Salla och Raja-Jooseppi i norra Finland begränsas under en period på 180 dygn så att inga andra än finska, ryska och vitryska medborgare samt deras familjemedlemmar får passera dessa gränsövergångar.

Åtgärden är förenlig med gränsavtalet mellan Finland och Ryssland och man har enats om den vid ett möte mellan republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Begränsningarna träder i kraft ett dygn efter det att ärendet har bekräftats formellt genom notväxling. Före det behandlas frågan vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragning för republikens president. Syftet med begränsningen är att förebygga organiserad illegal inresa. I enlighet med EU-åtagandena strävar Finland efter att förhindra att det uppstår nya rutter för illegal inresa.

I Moskva undertecknades också ett samförståndsavtal om informationsutbyte i invandrarfrågor mellan Finlands inrikesministerium och Rysslands migrationsverk. För Finlands del undertecknades avtalet av inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg. Målet är att öka samarbetet och informationsutbytet för att förhindra illegal invandring.

Utöver gränssamarbetet diskuterade presidenterna det internationella säkerhetsläget, och presidenterna fördömde terrorattackerna i Bryssel. ”Det är oerhört viktigt att vi kämpar mot terrorismen tillsammans. Det ömsesidiga beroendet har ökat”, sade president Niinistö när mötet inleddes.

Presidenterna tog också upp situationen i Mellanöstern och Syrien. ”Vi hoppas båda att eldupphöret i Syrien ska hålla och att den politiska process där Ryssland och USA spelar en viktig roll ska komma igång”, sade president Niinistö. Enligt president Niinistö är det ostabila läget i Mellanöstern och Nordafrika en mycket stor utmaning för alla stabila länder, och det tar sig nu uttryck i stora migrationsströmmar till Europa.

Presidenterna konstaterade att sanktionerna mellan EU och Ryssland har minskat handeln mellan länderna. Enligt president Niinistö skulle det ligga i allas intresse att Minskavtalet uppfylls och att sanktionerna därmed upphävs. Avsikten är också att utveckla de ekonomiska relationerna och handelsrelationerna inom de områden som står utanför sanktionerna.

Frågan om hur handeln mellan Finland och Ryssland och det ekonomiska samarbetet kan främjas diskuterades också vid ett möte mellan näringsminister Olli Rehn och Rysslands ekonomi- och utvecklingsminister Aleksej Uljukajev.

Bild: RT

Bild: RT