Drottningen av Danmark uppvaktas i Köpenhamn med anledning av 50-årsjubileet av hennes trontillträde

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 44/2022
5.9.2022

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio är i Köpenhamn den 10–11 september 2022 för att uppvakta drottning Margrethe II av Danmark som har varit regent i 50 år. I evenemangen deltar förutom presidentparet även andra nordiska statsöverhuvuden och deras makar.

På grund av drottning Elizabeth II:s bortgång börjar det nertonade programmet inte förrän på lördag kväll den 10 september med en konsert på Kungliga teatern. Söndagen den 11 september deltar president Niinistö och Jenni Haukio i en gudstjänst i Köpenhamns domkyrka och i en lunch på inbjudan av drottningen på det danska kungaskeppet Dannebrog. Besöket avslutas med en middag på Christiansborgs slott.

Den 14 januari 2022 hade det förflutit 50 år sedan drottning Margrethe tillträdde tronen.  Mer information om jubileumsåret och dess program finns på danska kungahusets webbplats.

Pressmeddelandet har uppdaterats den 9 september 2022: Programmet för drottning Margrethes 50-årsjubileum på tronen har ändrats på grund av drottning Elizabeth II:s bortgång. Pressmeddelandet har omarbetats enligt det nya programmet. Mer information: danska kungahusets pressmeddelande av den 9 september 2022.