Republikens president befordrar de kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 46/2015
25.8.2015

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter i Presidentens slott torsdagen den 27 augusti 2015. Republikens president håller ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner kadetterna till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.