Republikens president befordrar de kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 49/2017
23.8.2017

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter i Presidentens slott fredagen den 25 augusti 2017. President Niinistö håller ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner kadetterna till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.