Republikens president befordrar de kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 35/2018
27.8.2018

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter i Presidentens slott fredagen den 31 augusti 2018.

President Niinistö håller ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner kadetterna till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.