Republikens president befordrar de kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 26/2019
26.8.2019

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter i Presidentens slott fredagen den 30 augusti 2019.

President Niinistö håller ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner kadetterna till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.