Republikens president befordrar de kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 27.8.2012

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter i Presidentens slott torsdagen den 30 augusti 2012. Republikens president håller ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner kadetterna till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.