Republikens president får ny kommunikationschef

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 1/2023
2.1.2023

Republikens president har utnämnt magister i samhällsvetenskaper Riikka Hietajärvi till sin kommunikationschef. Hietajärvi tillträder som medlem i republikens presidents kabinett den 1 mars 2023. Tills dess sköter hon kommunikationschefens uppdrag som vikarie.

Hietajärvi har arbetat som kommunikationsexpert vid republikens presidents kansli sedan 2018. Tidigare har hon arbetat med kommunikationsuppgifter bland annat vid utrikesministeriet och försvarsmakten.

Jouni Mölsä, som varit kommunikationschef sedan 2019, utför specialuppgifter vid republikens presidents kansli fram tills chefsbytet.