Republikens president får ny specialmedarbetare

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 21/2018
18.5.2018

Politices magister Juuso Rönnholm tillträder som specialmedarbetare till republikens president och medlem i kabinettet den 1 juni 2018. Rönnholm övergår till republikens presidents kansli från justitieministeriet där han har varit justitieminister Antti Häkkänens specialmedarbetare.

Rönnholm har redan tidigare tjänstgjort som president Niinistös specialmedarbetare från juni 2017 till januari 2018. Dessförinnan var Rönnholm bland annat specialmedarbetare till Paula Risikko då hon var minister i inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt kommunikationsministeriet.

Republikens presidents nuvarande specialmedarbetare Pete Pokkinen övergår i början av juni till Nordea som rådgivare till koncernledningen och chef för Nordeas samhällsrelationer i Finland. Pokkinen har varit specialmedarbetare till republikens president sedan juni 2015, med undantag för en period från juni 2017 till januari 2018.