Republikens president framför sina kondoleanser med anledning av det första dödsfallet till följd av coronaviruset

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8/2020
21.3.2020

Jag har fått bekräftad information om att coronaviruset har krävt sitt första offer i Finland. Jag deltar i de anhörigas och närståendes sorg. Detta är samtidigt ett tecken på att coronaepidemin i Finland håller på att övergå till det nästa, allt allvarligare skedet. Mina tankar går till de närstående.