Republikens president inspekterar marinen

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 22/2014
5.5.2014

Republikens president Sauli Niinistö inspekterar Finska vikens Marinkommando torsdagen den 8 maj 2014.

Inspektionsbesöket inleds i Obbnäs, där president Niinistö bekantar sig med marinens nuläge och utveckling. Efter detta bekantar sig presidenten med kustförbandens verksamhet och minröjnings- och oljebekämpningsfartyg. President Niinistö återvänder från Obbnäs till Helsingfors med minfartyget Hämeenmaa. Under resan följer presidenten övningsverksamheten på fartyget.