Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 309/2022
15.5.2022

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato färdigställdes söndagen den 15 maj av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Efter att statsrådets allmänna sammanträde har godkänt redogörelsen överlämnas den till riksdagen.

Enligt den riktlinje som drogs upp på mötet ska Finland ansöka om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts.

Mer information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 353, Janne Kuusela, överdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140 300