Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Kina, Förenta staterna, Mellanöstern och störning av GPS-signalen

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 50/2019
29.1.2019

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott sammanträdde tisdagen den 29 januari och diskuterade aktuella frågor som rör Kina och Förenta staterna. Finland anser det vara viktigt att försvara det multilaterala regelbaserade systemet och framhäver EU:s aktiva roll såväl i de transatlantiska relationerna som i Kinapolitiken.

Vid sitt möte fick republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott också en översikt av den aktuella situationen i Mellanöstern, särskilt vad gäller konflikterna i Syrien och Jemen.

Vid mötet behandlades också olika myndigheters åtgärder i fråga om störning av GPS-signalen.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Förenta staterna, Kina), tfn 0295 351 247, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef (Mellanöstern), tfn 0295 351 977, utrikesministeriet; Harri Pursiainen, kanslichef (störning av GPS-signalen), tfn 0295 342 389, kommunikationsministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (störning av GPS-signalen), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet