Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade konsekvenserna av Rysslands krig och den partiella mobiliseringen gällande ryska resenärer

Statsrådets kommunikationsavdelning
23.9.2022
Pressmeddelande

Vid sitt möte fredagen den 23 september fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att statsrådet ska utfärda ett principbeslut om en betydande begränsning av ryska medborgares inresa och visering på grund av risken för att Finlands internationella ställning lider allvarlig skada.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 773, Leena Liukkonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 547, utrikesministeriet