Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade relationerna med Irak och lägesbilden för terrorism i Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 
8.2.2019

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick en översikt av relationerna mellan Irak och Finland, bland annat i fråga om återsändanden av irakier som fått ett lagakraftvunnet negativt asylbeslut.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en översikt av lägesbilden för terrorism i Finland. Enligt Skyddspolisens bedömning är hotet om terrorism i Finland fortfarande på förhöjd nivå, det vill säga på nivå två på en skala från ett till fyra.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef (Irak), tfn 0295 351 977, utrikesministeriet; Ilkka Salmi, kanslichef, tfn 0295 418 804, inrikesministeriet; Antti Pelttari, chef (terrorism), Skyddspolisen, tfn 0295 480 131