Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade Nato-frågor och Rysslands invasion av Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.12.2022
Pressmeddelande

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade aktuella Natoärenden, centrala frågor kring Natomedlemskapet och hur Finlands medlemskapsprocess framskrider.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också frågor som gäller Ryssland och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef, tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet