Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 240/2022
12.4.2022

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott färdigställde redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön tisdagen den 12 april. Redogörelsen överlämnas till riksdagen efter att statsrådets allmänna sammanträde har godkänt den.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Salla Sammalkivi, enhetschef, tfn 0295 350 020, och Lauri Hirvonen, ambassadråd, tfn 0295 350 063 (redogörelsen), utrikesministeriet