Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 163/2022
9.3.2022

Onsdagen den 9 mars diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, och Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet