Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade Rysslands anfall mot Ukraina, redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen och EU:s strategiska kompass

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 187/2022
18.3.2022

Fredagen den 18 mars diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Dessutom behandlade republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet genomförandet av prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen för 2021.

Dessutom diskuterades beredningen av redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen.

Därtill diskuterade republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet EU:s strategiska kompassen, som fokuserar särskilt på utveckling av EU:s krishantering, resiliens, förmågor och partnerskap.

Mer information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353 och Marja Liivala, avdelningschef, (situationen mellan Ryssland och Ukraina) tfn. 0295 351 727 utrikesministeriet; Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet (civil underrättelseinhämtning), tfn 0295 488 235, inrikesministeriet; Harri Ohra-aho, konsultativ tjänsteman (militär underrättelseinhämtning), tfn 0295 140 039, försvarsministeriet.