Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor, försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna samt Ryssland

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.6.2022
Pressmeddelande 416/2022

Onsdagen den 22 juni tog republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott del av översikter över förberedelserna inför Natotoppmötet i Madrid den 29–30 juni 2022 och över Finlands Natomedlemskapsprocess.

Vid mötet diskuterades också fördjupandet av försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet frågor som rör Ryssland.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet