Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor, läget i Röda havet och beredningen av utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
26.1.2024
Pressmeddelande

Fredagen den 26 januari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott förberedelserna inför Natos toppmöte i Washington i juli och andra aktuella Natofrågor.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också läget i Röda havet och beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet