Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor och deltagandet i EU:s militära utbildningsinsats till stöd för Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.9.2023
Pressmeddelande

Fredagen den 29 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Natofrågor och Natos kommande försvarsministermöte.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade även Finlands deltagande i Europeiska unionens militära utbildningsinsats till stöd för Ukraina (EUMAM) som en del av Finlands stöd till Ukraina.

Dessutom förde presidenten och ministerutskottet en remissdebatt om beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Outi Holopainen, understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen), tfn 0295 350 841, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (Natos försvarsministermöte), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet